Autoškola Zivalaautoškola Orlová

Autoškola Zivala | autoškola Orlová

Autoškola Zivala provádí v Orlové výcvik a výuku pro skupinu B. V naší autoškole si můžete dokoupit také kondiční jízdy. Kondiční i praktické jízdy probíhají v ulicích Orlové a jeho okolí. Učebna autoškoly se nachází v Orlové, v areálu místního gymnázia. I když je sídlo autoškoly Zivala v Orlové, tak přijímáme žáky nejen z Orlové, ale i z okolních obcí jako je Rychvald, Petřvald, Dolní Lutyně, Dětmarovice atd.

PLÁN UČIVA - autoškola Zivala

vykřičník

STOP novým uchazečům

Z důvodu velkého počtu hlásících se uchazečů o řidičské oprávnění, jsme bohužel nuceni na určitou dobu přestat přijímat žáky do autoškoly.
Nové žáky bychom měli znovu začít přijímat v měsíci říjnu 2024.

vykřičník

hledáme lektora výcviku (i výuky)

Z důvodu velkého počtu hlásících se uchazečů o řidičské oprávnění, hledáme učitele výcviku, popř. i výuky, pouze na dohodu o provedení práce.Průběh výuky v autoškole Zivala
Kurz autoškoly probíhá formou individuální výuky. Trvá min. 8 týdnů a je ukončen zkouškou z pravidel a praktické jízdy. Z důvodů minimálního počtu hodin teoretické výuky není možná absence. Zmeškané hodiny se musí nahradit v jiném termínu. Konzultace probíhají na učebně autoškoly každé úterý od 16.00 hod., výuka pak od 16.30 – 19.30 hod. Pokud absolvujete celou teorii autoškoly a napíšete test alespoň na 43 bodů, jste připuštěni k jízdám. Jízdy v naší autoškole se domlouvají individuálně telefonicky. Na dohodnutém místě se čeká max. 15min. Pokud se nedostavíte, bude jízda vyúčtovaná bez náhrady. Omluvit se je třeba minimálně 3 hod. před jízdou. Před jízdou v autoškole si vypněte mobil.

autoškola Zivala

Výcvik praktické jízdy:
První hodina probíhá na autocvičišti v Orlové 1 vedle náměstí, další na silnici. Dle zákona musí žák absolvovat 28 hod. jízdy. Hodina trvá 45 minut, proto se spojují 2 hodiny dohromady. Za hodinu výcviku navíc se účtuje 500,- Kč. Pokud není ve vozidle přítomen učitel, nesmí žák s vozidlem autoškoly jakkoliv manipulovat (startovat, povolovat ruční brzdu, popojíždět). Na jízdy chodím odpočatý, neovlivněn alkoholem ani jinou návykovou látkou nebo léky. Pro jízdu volím lehkou, pohodlnou obuv, kterou během výcviku a zkoušky pokud možno neměním. Při jízdě potřebujete občanský průkaz a průkazku vydanou autoškolou. Cvičné jízdy se nesmí účastnit jiné osoby. Pokud jsou předepsané brýle nebo čočky, je povinnost používat je při jízdě.

Závěrečné zkoušky autoškoly:
Závěrečná zkouška autoškoly se skládá z testu pravidel silničního provozu a jízdy. Čas na vyhotovení testu je 30 min., jízda trvá minimálně 30 min. Za zkoušku uhradí žák magistrátu 700,- Kč. Částka magistrátu za opakovanou repro zkoušku je - za jízdu 400,- Kč a za test 100,- Kč. Autoškole za přistavení vozidla při repro zkoušce 400,- Kč. Ke zkoušce musíte mít platný OP. Obě zkoušky je možno opakovat pouze 2x, jestliže neuspěje, musí nastoupit novou výuku nebo výcvik tzn. absolvovat znovu všechny teorie nebo odjezdit všech 28 jízd. A poté má znovu 3 pokusy na písemné i praktické přezkoušení. Pokud žák neuspěje v testu, nepokračuje v další zkoušce – jízdě.

Podmínky pro nahlášení ke zkoušce:
Po ukončení 28 hodin jízd by měl mít žák potřebné znalosti a dovednosti pro samostatnou jízdu. Jestliže žadatel nesplňuje podmínky, provozovatel zkoušku nedoporučí a navrhne doplňující výcvik. Žadatel přesto může požádat o vykonání zkoušky viz. žádost u provozovatele autoškoly.