Autoškola Zivalaceník

CENÍK AUTOŠKOLY ZIVALA

řidičské oprávnění skupiny B (běžná cena) 18 000,- Kč
řidičské oprávnění skupiny B (studenti) 17 000,- Kč
řidičské oprávnění skupiny B (studenti z GOA Orlová) 16 500,- Kč
kondiční jízda 45min (pro naše žáky) 500,- Kč
kondiční jízda 45min (pro ostatní) 500,- Kč
vrácení řidičského oprávnění 3 000,- Kč
převod z jiné autoškoly 2 900,- Kč

Číslo našeho bankovního účtu pro platbu kurzu: 4982754319/0800
Do zprávy pro příjemce prosím uveďte Vaše jméno (jméno žáka).


Autoškolu je možné zaplatit i na splátky bez navýšení.
1. splátka: při nástupu do kurzu 4000,- Kč, ostatní splátky: kdykoliv v průběhu výcviku, nejpozději však do poslední jízdy.

CENÍK ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK

Žadatel o řidičské oprávnění je povinen zaplatit příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností správní poplatek za vykonání zkoušky. Správní poplatek musí být zaplacen nejpozději den před zkouškou z odborné způsobilosti. Výše správních poplatků je určována dle Zák. č.634/2004 Sb., o správních poplatcích.Platba Magistrátu města Orlové:
první zkouška z odborné způsobilosti 700,- Kč
opakovaná zkouška z pravidel silničního provozu (testy) 100,- Kč
opakovaná zkouška z praktické jízdy 400,- Kč
opakovaná zkouška technika (sk. C, D) 200,- Kč


Platba autoškole:
první zkouška z odborné způsobilosti ZDARMA
opakovaná zkouška z pravidel silničního provozu (testy) 100,- Kč
opakovaná zkouška z praktické jízdy 250,- Kč
nový výcvik po 3 neúspěšných zkouškách dle par.39 odst.2 - výuka 3 000,- Kč
nový výcvik po 3 neúspěšných zkouškách dle par.39 odst.2 - výcvik 13 500,- Kč


INFORMACE pro platbu zkoušky na MÚ v Orlové

Instrukce pro placení zkoušek ( nikoliv kurzu !!! ) k získání odborné způsobilosti - platnost od 1.3.2018


Převodem z účtu

Číslo účtu MÚ v Orlové: 107216397/0300
Variabilní symbol: 1353
Specifický symbol: rodné číslo
Do zprávy pro příjemce: zkoušky AŠ jméno žadatele

Při platbě převodem je potřeba, aby byla platba provedena v dostatečném předstihu, žadatel musí před zkouškou učiteli předložit vytištěné potvrzení o provedené platbě vydané internetovou bankou.Platba na pokladně MÚ
Platba hotovostí těsně před zkouškou u zkušebního komisaře již není možná, žák musí v dostatečném předstihu zaplatit v pokladně MÚ Orlová a pokladní doklad o zaplacení předat včas učiteli. Pokud provozovatel autoškoly nebude mít od žáka doklad o zaplacení, žák nebude nahlášen ke zkoušce u pana komisaře.Pokladní hodiny

Po, St: 9:00 - 11:30 a 12:30 - 16:00
Út, Čt, Pá: 9:00 - 11:30 a 12:30 - 13:30

INFORMACE pro vrácení řidičského oprávnění

Získali jste 12 trestných bodů? Po uplynutí jednoho roku Vám pomůžeme získat zpět řidičský průkaz.
Nebo Vám uplynula doba, kdy jste měli udělen zákaz řízení, či jste pozbyli zdravotní způsobilost na dobu delší než 3 roky? Neváhejte a ozvěte se.


Co je k tomu potřeba?
  • žádost o řidičské oprávnění (dostanete u nás)
  • posudek zdravotní způsobilosti (dostanete u nás)
  • dopravně psychologické vyšetření (poskytneme kontakt na dopravního psychologa) cena cca 2000,-Kč
  • výpis z evidenční karty řidiče osobně vyřídíte na úřadu obce s rozšířenou působností - evidence řidičských průkazů
  • usnesení, nebo rozhodnutí soudu o ukončení, nebo podmínečném ukončení trestu zákazu řízení, v případě, že jste dostali zákaz řízení nařízený správním orgánem, nebo soudem.

V ceně 3 000,- Kč je zahrnuto vyřízení formalit ke zkoušce (přihlášení ke komisaři), 3x45 minutová jízda a přistavení vozidla a účast učitele na zkoušce.Převod z jiné autoškoly

V ceně 2 900,- Kč je zahrnuto vyřízení formalit ke zkoušce, 4x45 minutová jízda a přistavení vozidla a účast učitele na zkoušce. Zdravotní posudek (potvrzení od lékaře) nesmí být starší než 3 měsíce.