Autoškola Zivalaplán učiva

PLÁN UČIVA - autoškola Zivala

19.11.2019 Budeme probírat zásady bezpečné jízdy a něco si řekneme o údržbě vozidla.
26.11.2019 Na programu budou základní pojmy a obecná úprava.
03.12.2019 Nejpopulárnější téma - křižovatky a značky!


vykřičník

Znovu přijímáme nové žáky.