Autoškola Zivalaplán učiva

PLÁN UČIVA - autoškola Zivalavykřičník

STOP novým uchazečům

Z důvodu velkého počtu hlásících se uchazečů o řidičské oprávnění, jsme bohužel nuceni na určitou dobu přestat přijímat žáky do autoškoly.
Nové žáky bychom měli znovu začít přijímat v měsíci říjnu 2024.

vykřičník

hledáme lektora výcviku (i výuky)

Z důvodu velkého počtu hlásících se uchazečů o řidičské oprávnění, hledáme učitele výcviku, popř. i výuky, pouze na dohodu o provedení práce.