Autoškola Zivalaplán učiva

PLÁN UČIVA - autoškola Zivalavykřičník

hledáme lektora výcviku (i výuky)

Z důvodu velkého počtu hlásících se uchazečů o řidičské oprávnění, hledáme učitele výcviku, popř. i výuky, pouze na dohodu o provedení práce.